طنز اصفهانی در مورد بازار بورس

طنز اصفهانی در مورد بازار بورس

  • امتیاز سینما امتیاز داده نشده
به طنز اصفهانی در مورد بازار بورس امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...