تورم ۵۰ درصدی چه بلایی سر زندگی مردم می آورد؟

  • امتیاز سینما امتیاز داده نشده
به تورم ۵۰ درصدی چه بلایی سر زندگی مردم می آورد؟ امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...